Secretaría, categoria d’entrada

Convocatòria i Resolucions

Convocatòria HAP/1501/2016

Resolució 16/02/2017

Resolució  02/02/2017 

Resolució 29/12/2016

Anexo I

 

Resolució (22/10/2016)

Annexo I

Data de celebració d'examen 14 gener 2017

NOTA

Distribució d'opositors per aules

 

Primer exercici

Crides de lectures : Tribunal 1

 Lliure

-Relació d'aprovats. 

Promoció interna

-Relació d'aprovats. 

Crides de lectures : Tribunal 2

Lliure

-Relació d'aprovats.  

Promoció interna

-Relació d'aprovats

 

Segon exercici de libre

Crides: Tribunal 1

- Relació d'aprovats.  

Crides: Tribunal 2

- Relació d'aprovats.  

 

Tercer exercici de libre y segon exercici de promoció

Crides: Tribunal 1

-Libre

-Promoción

 

Crides: Tribunal 2

-Libre

-Promoción

 

 

Relació d'aprovats.- Tribunal 1

- Lliure

-Promoció interna

 

 

Relació d'aprovats.- Tribunal 2

- Lliure

- Promoció interna

 

Prova complementaria d'idiomes.- 4 de julio de 2017. 16 horas. Instituto Nacional de Administración Pública. Calle Atocha, nº 106.

Tribunal 1

Tribunal 2

 

Relació d'aprovats.