Secretaria-Intervenció

Convocatòria i Resolucions

Data de celebració d'examen 26 abril 2015

 

Primer exercici

Crides de lectures : Tribunal 1 Madrid

Relació d'aprovats

Crides de lectures : Tribunal 2 Madrid

- Relació d'aprovats

Crides de lectures : Tribunal 3 Andalucía - Modificació del dia 13 de maig -

Relació d'aprovats

Crides de lectures : Tribunal 4 Canarias

Relació d'aprovats

Crides de lectures : Tribunal 5 Cataluña

Relació d'aprovats

Crides de lectures : Tribunal 6 Galicia

- Relació d'aprovats

Crides de lectures : Tribunal 7 País Vasco

- Relació d'aprovats

 

Preguntes d'exercici

 

Segon exercici

Crides: Tribunal 1 Madrid

Relació d'aprovats

Crides: Tribunal 2 Madrid

Relació d'aprovats

Crides: Tribunal 3 Andalucía 

Relació d'aprovats

Crides: Tribunal 4 Canarias

Relació d'aprovats

Crides: Tribunal 5 Cataluña

Relació d'aprovats

Crides: Tribunal 6 Galicia

Relació d'aprovats

Crides: Tribunal 7 País Vasco

Relació d'aprovats

  

Resum aprovats

Tercer exercici

- TEXTOS LEGALS QUE PODEN CONSULTAR EN L'EXERCICI PRÀCTIC -

 Data de celebració d'examen 21 noviembre 2015 a las 10.00h en penínula y 09.00h Illes Canàries

 

Preguntes d'exercici

Crides de lectures : Tribunal 1 Madrid

Relació d'aprovats

Crides de lectures : Tribunal 2 Madrid

Relació d'aprovats

Crides de lectures : Tribunal 3 Andalucía

Relació d'aprovats

Crides de lectures : Tribunal 4 Canarias

Relació d'aprovats

Crides de lectures : Tribunal 5 Cataluña

Relació d'aprovats 

Crides de lectures : Tribunal 6 Galicia

Relació d'aprovats

Crides de lectures : Tribunal 7 País Vasco

Relació d'aprovats

Exercici d'idiomes

Crides: Tribunal 1 Madrid

Crides: Tribunal 2 Madrid

Crides: Tribunal 3 Andalucía 

Crides: Tribunal 4 Canarias

Crides: Tribunal 5 Cataluña

Crides: Tribunal 6 Galicia

Crides: Tribunal 7 País Vasco

 

Relació d'aprovats

(Pendent de rectificació d'errades)