Cos de Tècnics Auxiliars d'Informàtica de l'Administració de l'Estat. Oferta d'Ocupació Pública 2014 - Promoció interna 

Convocatòria (BOE 28-8-14)

Convocatòria (bases comunes)

Convocatòria (Annex III)

Programa

Correcció d'errors (BOE 30-9-14)

Certificat de requisits i mèrits. Annexo XIII, Annexo XIV

 

 

Nombre de places:

  • Promoció interna : 47
  •  Accés base específica 5: 3

Resolució (llistes provisionals d'admesos i exclosos)

Dia, hora i lloc del primer exercici

Llistats

Admesos

Exclosos

Causes d'exclusió

 

Resolució (llistes definitives d'admesos i exclosos)

Llistats

Admesos

Exclosos

Primer exercici

Criteris de correcció, valoració i superació

 Plantilla provisional de respostes. Qüestionari

 

Podran realitzar al•legacions a través de l'adreça de correu electròni cps@inap.es

 

 

 
Preguntes més freqüents:

 

Fase de concurs