Doktorego-tesietarako sariak

Herri Administrazioaren Institutu Nazionalaren Estatutuan, 2011ko apirilaren 1eko 464/2011 Errege Dekretuaren bidez onartutakoa, funtsezko xede batzuk aipatzen dira; tartean, Herri Administrazioarekin lotutako gaiei buruzko azterlan, argitalpen eta ikerketak sustatzea eta egitea. Orobat azaltzen da bertan INAPi egokitutako zereginetako bat; hots, Estatuko instituzioei, Herri Administrazioei eta funtzio publikoari buruzko azterlanak eta diziplina  anitzeko ikerketak bideratzea, Tokiko Administrazioarekin lotutako gaiei arreta berezia eskainiz.

Atal honetan, INAPek deitutako doktorego-tesietarako sarien iragarki-taulan argitaratu behar den informazio guztia kontsultatu ahal izango da. Bidea errazteko, deialdirako esteka erantsi da. Informazioa INAPen webean kontsulta daiteke osorik, Sarien atalean.

Deialdiaren arabera, INAP-ak saritutako tesiak argitaratu ahalko ditu. Herri Administrazioaren Institutu Nazionalaren argitalpen-jarduerak Scholarly Publishers Indicators in Humanities and Social Sciences (SPI) erakundearen aintzatespena du politika-zientzien eta zuzenbidearen alorretan. SPI zerrenda erreferentzia-zerrenda gisa onartzen dute Kalitate eta Ziurtapenaren Ebaluazio Agentzia Nazionalak (ANECA), Ikerketa Jarduera Ebaluatzeko Batzorde Nazionalak (CNEAI) eta Ebaluazio eta Prospekzio Agentzia Nazionalak (ANEP).

 

Doktorego-tesietarako sariak

Doktorego-tesietarako INAP 2016 i 2017 saria

 

Convocatoria: Resolución de 20 de junio de 2017 (Extracto BOE de 24 de junio). Plazo de presentación de solicitudes hasta el 14 de agosto inclusive.

Edición de 2016 para tesis defendidas entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016. 

Edición de 2017 para tesis defendidas entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de julio de 2017. 

Convocatoria en la BDNS. Anexo I (solicitud).

Resolución de 28 de septiembre por la que se nombran miembros del Jurado que ha de valorar el Premio INAP 2016 y 2017 para tesis doctorales.

Resolución de 12 de diciembre de 2017 por la que se adjudica el Premio INAP 2016 y 2017 para tesis doctorales.
 

Doktorego-tesietarako INAP 2015 saria

Deialdia: Resolución de 23 de abril de 2015 (BOE de 5 de mayo de 2015). 

Esleipena: Resolución de 2 de noviembre de 2015 (BOE de 11 de noviembre de 2015).

Doktorego-tesietarako INAP 2014 saria

Deialdia: Resolución de 23 de abril de 2014 (BOE de 5 de mayo de 2014). 

Esleipena: Resolución de 5 de noviembre de 2014 (BOE de 20 de noviembre de 2014).

Doktorego-tesietarako INAP 2013 saria

Deialdia: Resolución de 26 de marzo de 2013 (BOE de 6 de mayo de 2013). 

Esleipena: Resolución de 8 de enero de 2014 (BOE de 17 de enero de 2014).

Doktorego-tesietarako INAP 2012 saria

Deialdia: Resolución de 2 de julio de 2012 (BOE de 20 de julio de 2012). 

Esleipena: Resolución de 7 de noviembre de 2012 (BOE de 20 de diciembre de 2012)

Doktorego-tesietarako INAP 2011 saria

Deialdia: Resolución de 4 de julio de 2011 (BOE de 12 de julio de 2011).

Esleipena: Resolución de 30 de noviembre de 2011 (BOE de 15 de diciembre de 2011)