Convocatoria :

HFP/1328/2022 Agindua, abenduaren 23koa, aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesurako deialdia egiten duena idazkaritzako azpieskalan, sarrerako kategorian, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalan sartzeko.

Informazio-oharra. 2022/12/30ean argitaratua.

Kronograma. 2022/12/30ean argitaratua.

Informazio-oharra. 2022/12/30ean argitaratua

HFP/28/2023 Agindua, urtarrilaren 13koa, abenduaren 23ko HFP/1328/2022 Aginduan egindako hutsak zuzentzen dituena. Agindu horren bidez, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalan sartzeko, idazkaritzako azpieskalan, sarrerako kategorian, aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesurako deialdia egiten da.

Ohiko galderak. 2023/17/01-an argitaratua.

IV. eranskinaren eredua. 2023/17/01-an argitaratua.

HFP/245/2023 Agindua, martxoaren 8koa, abenduaren 23ko HFP/1328/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalan sartzeko Idazkaritzako azpieskalan, sarrerako kategorian, aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuan onartu eta baztertutakoen zerrenda onartzeko epea luzatzen duena.

HFP/363/2023 Agindua, apirilaren 5ekoa, abenduaren 23ko HFP/1328/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalan sartzeko Idazkaritzako azpieskalan, sarrerako kategorian, aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesutik baztertutako eta onartutako pertsonen behin-behineko zerrenda onartzen duena.

Onartuen behin-behineko zerrenda. 2023/04/14an argitaratua.

Eskabideak zuzentzeko jarraibideak. 2023/18/04-an argitaratua.

HFP/585/2023 Agindua, ekainaren 8koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskalan sartzeko Idazkaritzako azpieskalan (sarrera-kategoria) aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuko epaimahaia izendatzen duena (abenduaren 23ko HFP/1328/2022 Agindua).

HFP/615/2023 Agindua, ekainaren 13koa, onartutako eta baztertutako pertsonen behin betiko zerrenda onartzen duena, eta abenduaren 23ko HFP/1328/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalara sartzeko, idazkaritzako azpieskalan (sarrerako kategoria) aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesua egiteko eguna, ordua eta lekua iragartzen dituena.

Onartuen behin betiko zerrenda (I. eranskina). 2023/06/15ean argitaratua.

HFP/636/2023 Agindua, ekainaren 19koa, abenduaren 23ko HFP/1328/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalara sartzeko idazkaritzako azpieskalan aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesua kalifikatzeko epaimahaiaren osaera aldatzen duena.

HFP/658/2023 Agindua, ekainaren 21ekoa, abenduaren 23ko HFP/1328/2022 Aginduaren bidez deitutako gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen eskalara sartzeko idazkaritzako azpieskalan aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesua kalifikatzeko epaimahaiaren osaera aldatzen duena.

Ekitaldi bakarra:

Oposiziogileen banaketa gelaka. 2023/06/15ean argitaratua:

- Oposiziogileen banaketa gelaka. Irakasleen Prestakuntzako eta Hezkuntzako Fakultatea. UAM. 2023/06/15ean argitaratua.

- Oposiziogileen banaketa gelaka. INAP. 2023/06/15ean argitaratua.

Ariketa egiteko arauen zerrenda. 2023-06-20an argitaratua.

Lege-testuei buruzko informazio-oharra. 2023-06-20an argitaratua.

Planoak eta fakultateetarako sarbideak

  1. CIENCIAS
  2. FILOSOFÍA
  3. PROFESORADO

Irekiera-ekitaldi publikoa egin den eguna, ordua eta lekua. 2024/02/13-an argitaratua.

Kalifikazioen zerrenda. 2024/03/27-an argitaratua.

I. eta II. eranskinak.- Lehiaketa-oposizio sistemaren lehiaketa-aldiko merezimenduen behin-behineko balorazioaren akta. 2024/05/27an argitaratua.

Eranskina.- Lehiaketa-oposizio sistemaren lehiaketa faseko merezimenduen behin-behineko balorazioaren akta. 2024/05/27an argitaratua.