Bolsas para a promoción interna

Neste apartado poderase consultar toda a información que debe ir publicada no taboleiro de anuncios sobre as bolsas de promoción interna convocadas polo INAP. Engadiuse a ligazón á convocatoria como axuda complementaria. A información completa pódese consultar na web do INAP, no apartado de Bolsas de promoción interna.

Convocatoria 2011