Exercicios anteriores convocatorias

Intervención-Tesourería, categoría de entrada 

 • Convocatoria 2014

Primeiro exercicio: libre / promoción interna

Segundo exercicio: promoción interna

Terceiro exercicio: libre

 • Convocatoria 2015

Primeiro exercicio: libre / promoción interna

Segundo exercicio: promoción interna

Terceiro exerciciolibre

Convocatoria 2016

Primeiro exercicio:

Segundo exercicio: promoción interna

Terceiro exercicio: libre

Convocatoria 2017

Primeiro exercicio:libre

Terceiro exercicio: libre

Convocatoria 2017-2018: Promoción interna

Primeiro exercicio

Segundo exercicio

Convocatoria 2018. Acceso Libre

Primeiro exercicio

Terceiro exercicio

Convocatoria 2019:Promoció Interna

Primeiro exercicio

Segundo exercicio

Convocatoria 2019: Acceso Libre

Primeiro exercicio

Terceiro exercicio

Intervención-Tesourería, categoría superior 

 • Convocatoria 2015

Primeiro exercicio

 •  Convocatoria 2016, 2017 y 2018

Exercicio

 • Convocatoria 2019 y 2020.

Exerccio

 Secretaría, categoría de entrada 

 • Convocatoria 2014

Primeiro exercicio: libre / promoción interna

Segundo exercicio: promoción interna

Terceiro exercicio: libre

 • Convocatoria 2015

Primeiro exercicio: libre / promoción interna

Segundo exercicio: promoción interna

Terceiro exercicio: libre

Convocatoria 2016

Primeiro exercicio:

Segundo exercicio: promoción interna

Terceir exercicio: turno libre

 Convocatoria 2017

Primeiro exercicio: turno libre

Terceiro exercicio: turno libre

Convocatoria 2017-2018: Promoción interna

Primeiro exercicio

Segundo exercicio

Convocatoria 2018. Acceso Libre

Primeiro exercicio

Terceiro exercicio

Convocatoria 2019: Promoción Interna

Primeiro exercicio

Seguno exercicio

Convocatoria 2019: Acceso Libre

Primeiro exercicio

Terceiro exercicio

Secretaría, categoría superior 

 • Convocatoria 2015

Primeiro exercicio

 •  Convocatoria 2016, 2017 y 2018

Exercicio

 • Convocatoria 2019 y 2020.

Exercicio

Secretaría-Intervención 

 • Convocatoria 2014

Primeiro exercicio

Terceiro exercicio

 • Convocatoria 2015

Primeiro exercicio

Terceiro exercicio

 •  Convocatoria 2016

Primeiro exercicio

 • Convocatoria 2017

Primeiro exercicio

Tercer exercicio

 • Convocatoria 2018

Primeiro exercicio

Terceiro exercicio

 • Convocatoria 2019

Primeiro exercicio

Terceiro exercicio