Actividades formativas do INAP - Solicitude electrónica

Utilice os distintos criterios de busca para acceder ás actividades formativas do INAP que poidan ser obxecto de interese para vostede. Pode acceder a unha das súas fichas e, se é o caso, inscribirse electronicamente.

Acceso ao servizo: http://buscadorcursos.inap.es/#

Os cursos de Formación para Iberoamérica non se encontran dispoñibles no buscador de cursos. Pode acceder a toda a información no apartado correspondente de Internacional