Intervención-Tesourería

Chame e Resolucións

             Anexo I.

 

Momento da avaliación 25 de abril de 2015

 

Primeiro exercicio

Chamamentos de lecturas: Tribunal 1 Madrid - Promoción

Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 1 Madrid - Libre - Modificación chamada -

- Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 2 Madrid - Promoción

- Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 2 Madrid - Libre

Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 3 Andalucía - Promoción 

- Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 3 Andalucía - Libre Modificación chamada -

- Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 4 Canarias - Libre

- Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 5 Cataluña - Promoción e Libre (Relación de aprobados)

Chamamentos de lecturas: Tribunal 6 País Vasco - Libre

- Relación de aprobados

 

Preguntas exercicio

Libre

Promoción

 

Segundo exercicio

Chamamentos: Tribunal 1 Madrid

Relación de aprobados

Chamamentos: Tribunal 2 Madrid

Relación de aprobados

Chamamentos: Tribunal 3 Andalucía

Relación de aprobados

Chamamentos: Tribunal 4 Canarias

Relación de aprobados

Chamamentos: Tribunal 5 Cataluña

Chamamentos: Tribunal 6 País Vasco

Relación de aprobados

 

Terceiro exercicio

- TEXTOS LEXISLATIVOS QUE SE ATOPAN NO EXERCICIO PRÁCTICO -

Momento da avaliación 15 de novembro de 2015 ás 10:30h en península e 09.30h Canarias (Libre e Promoción)

 

Convocatoria Tribunal 1 Madrid

Relación de aprobados

Convocatoria Tribunal 2 Madrid

Relación de aprobados

Convocatoria Tribunal 3 Andalucía

Relación de aprobados

Convocatoria Tribunal 4 Canarias

Convocatoria Tribunal 5 Cataluña

Relación de aprobados

Convocatoria Tribunal 6 País Vasco 

Relación de aprobados 

Preguntas exercicio

Libre e Promoción

Exercicio Idioma

Convocatoria Tribunal 1 Madrid

Convocatoria Tribunal 2 Madrid

Convocatoria Tribunal 3 Andalucía

Convocatoria Tribunal 5 Cataluña

Convocatoria Tribunal 6 País Vasco 

 

Relación de aprobados

(Á espera da corrección de erros)