Intervención-Tesorería, categoría Superior. OEP 2016, 2017 y 2018

Convocatoria:

Orden TFP/1356/2018, de 19 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa presentación Modelo 790.

OPCION PRUEBA DE APTITUD,CONCURSO O AMBOS SISTEMAS-Nota informativa presentación modelo 790.

Orden de 10 de enero de 2019, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se aproba la corrección de errors.

 

Resolución  do 27 de febreiro de 2019, do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se aproba a relación provisional de admitidos y excluídos.

Anexo I. Lista provisional de admitidos.

Orden TFP/330/2019, de 21 de marzo, pola que se designa o Tribunal calificador das probas selectivas paira o acceso á Subescala de Intervención-Tesorería, categoría Superior.

Resolución de 22 de marzo de 2019, do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluidos e anúnciase data, hora e lugar de celebración da proba de aptitu das probas selectivas paira o acceso á Subescala de Intervención-Tesorería, categoría Superior.

Anexo I Relación definitiva de admitidos.

Anexo II Relación definitiva de excluidos.

FASE DE CONCURSO:

Anexo I Valoración dos aspirantes que solicitaron participar polo sistema de concurso de méritos. Publicado el 28/03/2019.

 Anexo II Listaxe de candidatos que pasaron o proceso de selección por concurso de méritos. Publicado el 28/03/2019.

Erros advertidos: Anexo II rectificado.  Listaxe de candidatos que pasaron o proceso de selección por concurso de méritos. Publicado el 28/03/2019.

Modificación do Anexo I Valoración dos aspirantes que solicitaron participar polo sistema de concurso de méritos. Publicado el 05/04/2019.

Modificación do Anexo II Listaxe de candidatos que pasaron o proceso de selección por concurso de méritos. Publicado el 05/04/2019.

Acta de valoración de servizos na fase de concurso, que inclúe os anexos I e II, que foron publicados o 5 de abril de 2019. Publicado el 09/04/2019.

PROBA DE APTITUDE:

Nota informativa sobre os textos legais para a proba de patitude. Publicada o 08/04/2019.

Normas para a realización da proba de aptitude da Intervención-Tesorería, categoría superior. Publicado 08/04/2019.

Distribución de opositores por aulas. publicado 09/04/2019.

Acto Público de apertura de sobres. Publicado 30/05/2019.

Lista de cualificacóns. Publicado el 13/06/2019.

Relación definitiva de aspirantes que superaron o proceso selectivo. Publicado el 13/06/2019.

Orde TFP/746/2019, do 1 de xullo, pola que se nomean funcionarios de carreira, polo sistema de promoción interna, a Escala de funcionarios da administración local con título nacional, Sub-escala de Intervención-Tesoure, categoría superior.