Intervención-Tesourería, categoría de entrada

Chame e Resolucións

Convocatoria HAP/2584/2015

Resolución (27/10/2016)

Orde (03/11/2016)

Resolución (10/10/2016)

Resolución (18/05/2016)

Resolución (29/02/2016)

Anexo I

Resolución (24/01/2016)

 

Distribución dos opositores, aulas:

Acceso Libre

Promoción interna

 

Primeiro exercicio

Preguntas exercicio:

Libre

Promoción interna

 

Chamamentos de lecturas: Tribunal 1

Libre

- Relación de aprobados. Nota  

 

Promoción interna

- Relación de aprobados. Nota

 

Chamamentos de lecturas: Tribunal 2

Libre

- Relación de aprobados. Nota

 

Promoción interna

- Relación de aprobados. Nota 

 

Chamamentos de lecturas: Tribunal 3

Libre

- Relación de aprobados. Nota  

 

Promoción interna

- Relación de aprobados. Nota

 

Segundo exercicio

Chamamentos: Tribunal 1 Madrid

- Relación de aprobados

Chamamentos: Tribunal 2 Madrid

- Relación de aprobados

Chamamentos: Tribunal 3 Madrid

- Relación de aprobados

 

Terceiro exercicio

Momento da avaliación 3 de setembro de 2016 ás 16:30h

 

Tribunal 1 

Acceso Libre: relación de aprobados. NOTANota 2  

Promoción Interna: relación de aprobados.  Nota 

 

Tribunal 2 

Acceso Libre: relación de aprobados. NOTANota 2  

Promoción Interna: relación de aprobados.  Nota 

 

Tribunal 3 

Acceso Libre: relación de aprobados. NOTANota 2  

Promoción Interna: relación de aprobados. Nota 

 

Ejercicio de idiomas

Llamamientos: Intervención-Tesoreria, aula 1.5