Intervención-Tesourería, categoría de entrada

Chame e Resolucións

Convocatoria HAP/1499/2016

Resolución 29/12/2016

Anexo I

 

Resolución 

Anexo I

Nota

Distribución dos opositores, aulas

 

Primeiro exercicio

Chamamentos de lecturas: Tribunal 1

Libre

-Relación de aprobados

Promoción

-Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 2

Libre

 -Relación de aprobados

Promoción

-Relación de aprobados

 

Segundo exercicio

LIBRE

Chamamentos: Tribunal 1

 -Relación de aprobados

Chamamentos: Tribunal 2

 -Relación de aprobados

 

PROMOCION INTERNA

Tribunal 1.-

Relación de aprobados

Tribunal 2

Relación de aprobados

 

Terceiro exercicio

Tribunal 1.-

Relación de aprobados

Tribunal 2

Relación de aprobados

 

Proba de lingua adicional.- 4 de julio de 2017. 16 horas. Sede del Instituto Nacional de Administración Pública. Calle Atocha, nº 106.

Tribunal 1

Tribunal 2

Relación de aspirantes aprobados