Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, acceso libre. Oferta de Empleo Público 2018

Orden TFP/373/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa

Orde TFP/629/2019, de 5 de xuño, pola que se ampla o prazo paira a celebración do primeiro exercicio da fase de oposición.

Corrección de errores. Orden TFP/463/2019, do 23 de abril.

Orden TFP/592/2019, de 3 de xuño, pola que se aproba a relació provisonal de admitidos e excluidos e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primer exercicio.

Lista provisional de admitidos. Publicado el 04/06/2019.

Listado provisional de excluidos. Publicado el 04/06/2019.

Forma de corrixir. Publicado 04/06/2019.