Portal do alumnado

Este é un servizo de información dirixido aos alumnos dos cursos ofrecidos polo INAP.
 

     Acceso ao servizo:https://PortalAlumno.inap.es


A funcionalidade á que se poderá acceder mediante o uso do certificado electrónico será a seguinte:

1. Consulta e actualización dos datos persoais, laborais e académicos do/a alumno/a:

Mediante esta función o/a alumno/a poderá consultar e actualizar os seus datos persoais, laborais e académicos existentes no INAP. É de especial importancia manter convenientemente actualizado o correo electrónico xa que o devandito dato se utilizará tanto para a realización de comunicacións destinadas ao alumnado, como para a súa posterior identificación no proceso de solicitude de cursos.

2. Consulta do expediente do/a alumno/a (cursos realizados no INAP):

Esta función encárgase de presentar a información relativa aos cursos realizados polo alumno/a no INAP.

3. Consulta e xestión das solicitudes a cursos realizadas polo alumno/a:

Unha vez que o/a alumno/a realizase unha solicitude a cursos do INAP poderá levar a cabo a consulta da devandita solicitude, así como o seguimento do seu estado a través de toda a súa tramitación. Do mesmo xeito, o usuario poderá anular as solicitudes realizadas ou rexeitar cursos aos que fose admitido a través deste servizo.