Portal FEDAP

Este portal ofrece os seguintes servizos:

  • Rexistro de promotores
  • Tramitación de axudas de formación para o emprego das administracións públicas, xestionadas polo INAP: solicitude das axudas, corrección de solicitudes, adaptación, modificación e xustificacións dos plans.
  • Xestión de adhesións a plans de formación continua

Acceso ao portal FEDAP