Secretaría, categoría de entrada

Chame e Resolucións

Convocatoria HAP/2581/2015

Resolución (27/10/2016)

Orde (03/11/2016)

Resolución (10/10/2016)

Resolución (29/02/2016)

Anexo I

Resolución (24/01/2016)

 

Distribución dos opositores, aulas:
Acceso Libre
Promoción interna

 

Primeiro exercicio

Preguntas exercicio:

Libre

Promoción

 

Chamamentos de lecturas: Tribunal 1

Libre

- Relación de aprobados. Nota  

 

Promoción

- Relación de aprobadosNota  

 

Chamamentos de lecturas: Tribunal 2

Libre

- Relación de aprobados. Nota  

 

Promoción

- Relación de aprobadosNota  

 

Segundo exercicio

Chamamentos: Tribunal 1 Madrid

Relación de aprobados

Chamamentos: Tribunal 2 Madrid

Relación de aprobados

 

Terceiro exercicio

Momento da avaliación: 3 de septembro de 2016 ás 10:00h

 

Chamamentos de lecturas: Tribunal 1

LibreRelación de aprobados. NOTANota 2 

PromociónRelación de aprobados. Nota 

 

Chamamentos de lecturas: Tribunal 2

LibreRelación de aprobados. NOTANota 2 

PromociónRelación de aprobados.  Nota 

 

Ejercicio de idiomas

Llamamientos: Secretaría, categoría de entrada, aula 2.5