Secretaría, categoría de entrada

Chame e Resolucións

Convocatoria HAP/1501/2016

Resolución 16/02/2017 

Resolución 02/02/2017

Resolución 29/12/2016

Anexo I

 

Resolución (22/10/2016)

Anexo I

Momento da avaliación 14 xaneiro 2017

NOTA

Distribución dos opositores, aulas

 

Primeiro exercicio

Chamamentos de lecturas: Tribunal 1

Libre

-Relación de aprobados.

Promoción

-Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 2

Libre

 -Relación de aprobados.

Promoción

-Relación de aprobados

 

Segundo exercicio de libre

Chamamentos: Tribunal 1

 - Relación de aprobados.

Chamamentos: Tribunal 2

 - Relación de aprobados.

 

Tercer ejercicio de libre y segundo de promoción interna.

Chamamentos: Tribunal 1

-Libre

-Promoción interna

 

Chamamentos: Tribunal 2

-Libre

-Promoción interna

 

 

Relación de aprobados.- Tribunal 1

-Libre

- Promocion interna

 

Relación de aprobados.- Tribunal 2

- Libre

- Promocion interna

 

Proba de lingua adicional.- 4 de julio de 2017. 16 horas. Instituto Nacional de Administración Publica. Calle Atocha, nº 106.

Tribunal 1

Tribunal 2

 

Relación de aspirantes aprobados