Secretaría, categoría de Entrada, acceso libre. Oferta de Empleo Público 2018

Orden TFP/375/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa

Orde TFP/627/2019, de 5 de xuño, pola que se ampla o prazo paira a celebración do primeiro exercicio da fase de oposición.

Orden TFP/593/2019, de 3 de xuño, pola que se aproba a relación provisional e admitidos e excluidos e anúnciase data, hora e lugar de celebración del primer exercicio.

Listado provisional de admitidos. Publicado el 04/06/2019.

Listado provisional de excluidos. Publicado el 04/06/2019.

Forma de corrixir. Publicado el 04/06/2019.

Orden TFP/681/2019, de 20 de xuño, pola que se designan os tribunais calificadores das probas selectivas para o acceso libre á Subescala de Secretaria, categoría de entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Orde TFP/838/2019, do 30 de xullo, pola que se aproba a lista definitiva de admitidos e excluídos das probas selectivas para o acceso libre á Subescala de Secretaria, categoría de entrada, da escala de funcionarios de administración local con cualificación nacional, convocada pola Orde TFP/375/2019, do 26 de marzo.

Relación definitiva de admitidos. Publicado o 2 de agosto de 2019.

Relación definitiva de excluidos. Publicado o 2 de agosto de 2019.

Primer exercicio:

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 8 agosto de 2019.

Convocatoria do pimeiro exercicio. Publicado o 12 de setembro de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

Corrección do chamamento por omisión. Publicado o 18 de setembro de 2019.