Secretaría, categoría de Entrada. Promoción Interna. OEP 2017 y 2018.

Convocatoria:

Orden TFP/1110/2018, de 18 de outubre, pola que se convocan probas selectivas paira o acceso por promoción interna á Secretaria, categoría de entrada, da Escala de funcionarios da administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota Informativa

Resolución de 17 de decembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de admitidos y excluídos.

Lista provisional de admitidos.

Lista provisional de excluídos.

Correción de erros da Resolución de 17 de decembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función pública.