Convocatoria:

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

 

Resolución do 12 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos e anúnciase lugar e data de celebración do primeiro exercicio das probas selectivas para o acceso por promoción interna á subescala de Secretaría, categoría de entrada, da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Resolución do 16 de decembro de 2020.

 

Listaxe provisional de admitidos (Anexo I). Publicado o 20 de febreiro de 2021.

 

Listaxe provisional de excluídos (Anexo II). Publicado o 20 de febreiro de 2021.

 

Instrucións para a Corrección de Solicitudes. Publicado o 20 de febreiro de 2021.

 

Cronograma. Publicado o 20 de febreiro de 2021.

 

Resolución do 26 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Función Pública, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso por promoción interna á subescala de Secretaría, categoría de entrada, da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.