Secretaría-Intervención

Chame e Resolucións

Momento da avaliación 26 de abril de 2015

 

Primeiro exercicio

Chamamentos de lecturas: Tribunal 1 Madrid

- Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 2 Madrid

- Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 3 Andalucía - Modificación do 13 de maio -

- Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 4 Canarias

- Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 5 Cataluña

- Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 6 Galicia

- Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 7 País Vasco

 - Relación de aprobados

 

Preguntas exercicio

 

Segundo exercicio

Chamamentos: Tribunal 1 Madrid

Relación de aprobados

Chamamentos: Tribunal 2 Madrid

Relación de aprobados

Chamamentos: Tribunal 3 Andalucía

Relación de aprobados

Chamamentos: Tribunal 4 Canarias

Relación de aprobados

Chamamentos: Tribunal 5 Cataluña

Relación de aprobados

Chamamentos: Tribunal 6 Galicia

Relación de aprobados

Chamamentos: Tribunal 7 País Vasco

Relación de aprobados

 

Resumo aprobados

Terceiro exercicio

- Textos lexislativos que se atopan no exercicio práctico -

Momento da avaliación 21 de novembro de 2015 ás 10:00h en península e 09.00h Canarias 

 

Preguntas exercicio

Chamamentos de lecturas: Tribunal 1 Madrid

Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 2 Madrid

Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 3 Andalucía

Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 4 Canarias

Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 5 Cataluña

Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 6 Galicia

Relación de aprobados

Chamamentos de lecturas: Tribunal 7 País Vasco

Relación de aprobados

Exercicio Idioma

Chamamentos: Tribunal 1 Madrid

Chamamentos: Tribunal 2 Madrid

Chamamentos: Tribunal 3 Andalucía

Chamamentos: Tribunal 4 Canarias

Chamamentos: Tribunal 5 Cataluña

Chamamentos: Tribunal 6 Galicia

Chamamentos: Tribunal 7 País Vasco

 

Relación de aprobados

(Á espera da corrección de erros)