Secretaría - Intervención

Chame e Resolucións

Convocatoria HAP/1500/2016

Resolución 29/12/2016

Anexo I

Resolución (22/10/2016)

Anexo I

Momento da avaliación 15 xaneiro 2017.

NOTA

 

Resolución (28/10/2016)

 

Distribución dos opositores, aulas

 

Primeiro exercicio

Chamamentos de lecturas: Tribunal 1

-Relación de aprobados 

Chamamentos de lecturas: Tribunal 2

 -Relación de aprobados

 

Segundo exercicio

Chamamentos: Tribunal 1

-Relación de aprobados

Chamamentos: Tribunal 2

-Relación de aprobados

 

Tercer exercicio

El tercer ejercicio tendrá lugar el sábado 16 de septiembre de 2017, a las 10.00 horas en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública, sito en calle Atocha, nº 106, Madrid.

 

 Relación de aprobados.-

Tribunal 1

Tribunal 2

 

Proba de lingua adicional.- 8 de novembro de 2017. 10 horas. Instituto Nacional de Administración Publica. Calle Atocha, nº 106.

Tribunal 1

Tribunal 2