Secretaría-Intervención. Oferta de Empleo Público 2018

Orde TFP / 374/2019, do 26 de marzo, pola que se convocan probas selectivas para o acceso gratuíto á escala de Secretaría-Intervención dos funcionarios das administracións locais con cualificación nacional.

Nota informativa

Orde TFP/628/2019, de 5 de xuño, pola que se ampla o prazo paira a celebración do primeiro exercicio da fase de oposición.

Orden TFP/591/2019, de 3 de xuño, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluidos e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primer exercicio.

Listado provisional de admitidos. Publicado el 04/06/2019.

Listado provisional de excluidos. Publicado el 04/06/2019.

Forma de corrixir. Publicado el 04/06/2019.

Orden TFP/683/2019, de 20 de xuño, pola que se designan os tribunais calificadores das probas selectivas para o acceso libre á Subescala de Secretaria-Intervención da Escala de funcionarios do administración local con habilitación de carácter nacional.

Orde TFP/837/2019, de 30 de xullo, pola que se aproba a lista definitva de admitidos e excluídos das probas selectivas para o acceso libre á subescala de Secretaría-Intervención, da escala de funcionarios de administración local con cualificación nacional, convocada pola Orde TFP/374/2019, de 26 de marzo.

Relación definitiva de admitidos. Publicado o 2 de agosto de 2019.

Relación definitiva de excluídos. Publicado o 2 de agosto de 2019.

 Primer exercicio:

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 8 de agosto de 2019.

Convocatoria do primeiro exercicio. Publicado o 12 de stembro de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Cualificacions do primeiro exercicio. Publicado o 17 de decembro de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

-Corte de cualificacións actuais 1º rectificado

Segundo exercicio:

Convocatoria do segundo exercicio. Publicado o 17 de decembro de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3

Nota de información Orde de chamada

-Unha nota informativa rectifícaa sobre a orde de recursos