Secretaría-Intervención. Oferta de Empleo Público 2018

Orden TFP/374/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa

Orde TFP/628/2019, de 5 de xuño, pola que se ampla o prazo paira a celebración do primeiro exercicio da fase de oposición.

Orden TFP/591/2019, de 3 de xuño, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluidos e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primer exercicio.

Listado provisional de admitidos. Publicado el 04/06/2019.

Listado provisional de excluidos. Publicado el 04/06/2019.

Forma de corrixir. Publicado el 04/06/2019.

Orden TFP/683/2019, de 20 de xuño, pola que se designan os tribunais calificadores das probas selectivas para o acceso libre á Subescala de Secretaria-Intervención da Escala de funcionarios do administración local con habilitación de carácter nacional.

Orde TFP/837/2019, de 30 de xullo, pola que se aproba a lista definitva de admitidos e excluídos das probas selectivas para o acceso libre á subescala de Secretaría-Intervención, da escala de funcionarios de administración local con cualificación nacional, convocada pola Orde TFP/374/2019, de 26 de marzo.

Relación definitiva de admitidos. Publicado o 2 de agosto de 2019.

Relación definitiva de excluídos. Publicado o 2 de agosto de 2019.

 Primer exercicio:

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 8 de agosto de 2019.

Convocatoria do primeiro exercicio. Publicado o 12 de stembro de 2019.

Tribunal 1

Tribunal 2

Tribunal 3