Secretaría-Intervención. Oferta de Empleo Público 2018

Orden TFP/374/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa

Orde TFP/628/2019, de 5 de xuño, pola que se ampla o prazo paira a celebración do primeiro exercicio da fase de oposición.

Orden TFP/591/2019, de 3 de xuño, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluidos e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primer exercicio.

Listado provisional de admitidos. Publicado el 04/06/2019.

Listado provisional de excluidos. Publicado el 04/06/2019.

Forma de corrixir. Publicado el 04/06/2019.