Secretaría-Intervención. Acceso Libre. OEP 2019.

Convocatoria

Resolución do 29 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Función Pública, pola que se convocan probas selectivas para o acceso libre á Subescala de Secretaría-Intervención da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa. Publicada o 2/07/2021.

Orde HFP/955/2021, do 8 de setembro, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución do 29 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Función Pública.

Listaxe provisional de admitidos. Publicado o 13/09/2021.

Listaxe provisional de excluídos. Publicado o 13/09/2021.

Instrucións para a corrección de solicitudes. Publicado o 13/09/2021.

Cronograma. Publicado o 24/09/2021.

Orde HFP/1100/2021, do 7 de outubro, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á Subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución do 29 de xuño de 2021.

Orde HFP/1127/2021, do 14 de outubro, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primeiro exercicio das probas selectivas para o acceso libre á Subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Resolución do 29 de xuño de 2021.

Listaxe definitiva de admitidos. Publicado o 18/10/2021.

Orde HFP/1256/2021, do 12 de novembro, pola que se modifica a composición do Tribunal Cualificador das probas selectivas para o acceso libre á Subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución do 29 de xuño de 2021.

Primeiro exercicio:

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 18/10/2021.

Chamamento extraordinario para a celebración do primeiro exercicio ás probas selectivas de acceso libre á Subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución do 29 de xuño de 2021. Publicado o 23/11/2021.

Chamamentos para o Primeiro Exercicio (A orde de chamamento dos aspirantes dentro de cada sesión poderá ser susceptible de variación.):