Corpo de Técnicos Auxiliares de Informática da Administración do Estado. Oferta de Emprego Público 2014 - Promoción interna 

Convocatoria (BOE 28-8-14)

Convocatoria (bases común)

Convocatoria (Anexo III)

Programa

Corrección de erros (BOE 30-9-14)

Certificado de requisitos e méritos. Anexo XIII, Anexo XIV

 

 

Número de prazas:

  • Promoción interna: 47
  • Acceso Base Específica 5: 3

 

 

 

Resolución (listaxes provisionais de admitidos e excluídos)

Día, hora e lugar de celebración do primeiro exercicio

Listados

Admitidos

 

Excluídos

Motivos da exclusión

 

Resolución (listaxes definitivas de admitidos e excluídos)

 Listados

Admitidos

Excluídos

 

Primeiro exercicio

Criterios de corrección, valoración e superación

 Grella provisional de respostas. Cuestionario

As reclamacións poden ser feitas por o correo-e cps@inap.es

 

Preguntas máis frecuentes:

Fase de concurso