Beca INAP-Fulbright

En aquest apartat pot consultar-se tota la informació relativa a la beca INAP Fulbright de formació i perfeccionament professional als Estats Units d'Amèrica, destinada a funcionaris de carrera dels Cossos i Escales A1 adscrits a la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, les bases reguladores i l'última convocatòria en vigor.

Podeu obtenir més informació d'aquesta beca a la web de l'INAP, a l'apartat de Beques i ajudes.

Bases reguladores

Orden PRE 1055/2010, de 23 d´abril, per la qual són aprovades les bases reguladores per a la concessió de beques INAP-Fulbright, de formació i perfeccionament professional als Estats Units d´Amèrica (BOE 29 d´abril de 2010).

 

Última convocatoria

 

Curso académico 2018-2019

Convocatoria: Resolución de 25 de julio de 2017 (BOE de 31 de julio de 2017).

Adjudicación: Resolución de 12 de diciembre de 2017.

 

Convocatoria anterior

 

Curso académico 2017-2018

Convocatòria: Resolución de 12 de julio de 2016 (BOE de 27 de julio de 2016).

Adjudicació: Resolución de 30 de enero de 2017. 

Resolución de 25 de mayo de 2017 del INAP por la que se complementa el importe concedido para la beca INAP-Fulbright para el curso académico 2017-2018.

 

Més informació: 

INAP: becas@inap.es; teléfono: 91 273 13 19.

Comisión Fulbright: registro@comision-fulbright.org; teléfono: 91 702 70 01.