Premis a tesis doctorals

L'Estatut de l'Institut Nacional d'Administració Pública aprovat per Reial decret 464/2011, d'1 d'abril, recull entre els seus fins essencials la promoció i realització d'estudis, publicacions i recerques en matèries relacionades amb l'Administració pública. Així mateix, explicita com una de les funcions encomanades a l'INAP la realització d'estudis i recerques multidisciplinaris sobre les institucions de l'Estat, les administracions públiques i la funció pública, amb especial atenció a les matèries relacionades amb l'Administració local.

En aquest apartat es pot consultar tota la informació que ha d'anar publicada al tauler d'anuncis sobre els premis a tesis doctorals convocats per l'INAP. S'ha afegit l'enllaç a la convocatòria com a ajuda complementària. La informació completa es pot consultar al web de l'INAP, a l'apartat de Premis.

D'acord amb la convocatòria, les tesis premiades podran ser objecte de publicació per l'INAP. L'activitat editorial de l'Institut Nacional d'Administració Pública està reconeguda per Scholarly Publishers Indicators in Humanities and Social Sciences (SCI) en les disciplines de Ciències Polítiques i Dret. El llistat SPI és acceptat com a llistat de referència per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), per la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora CNEAI i per l'ANEP (Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva).

Premis per a tesis doctorals

Premi INAP 2016 y 2017 per a tesis doctorals

 

Convocatoria: Resolución de 20 de junio de 2017 (Extracto BOE de 24 de junio). Plazo de presentación de solicitudes hasta el 14 de agosto inclusive.

Edición de 2016 para tesis defendidas entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016. 

Edición de 2017 para tesis defendidas entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de julio de 2017. 

Convocatoria en la BDNS. Anexo I (solicitud).

Resolución de 28 de septiembre por la que se nombran miembros del Jurado que ha de valorar el Premio INAP 2016 y 2017 para tesis doctorales.

Resolución de 12 de diciembre de 2017 por la que se adjudica el Premio INAP 2016 y 2017 para tesis doctorales.


 

Premio INAP 2015 per a tesis doctorals

Convocatòria: Resolución de 23 de abril de 2015 (BOE de 5 de mayo de 2015).

Adjudicació: Resolución de 2 de noviembre de 2015 (BOE de 11 de noviembre de 2015).

Premi INAP 2014 per a tesis doctorals

Convocatòria: Resolución de 23 de abril de 2014 (BOE de 5 de mayo de 2014). 

Adjudicació: Resolución de 5 de noviembre de 2014 (BOE de 20 de noviembre de 2014). 

Premi INAP 2013 per a tesis doctorals

Convocatòria: Resolución de 26 de marzo de 2013 (BOE de 6 de mayo de 2013). 

Adjudicació: Resolución de 8 de enero de 2014 (BOE de 17 de enero de 2014).  

Premi INAP 2012 per a tesis doctorals

Convocatòria: Resolución de 2 de julio de 2012 (BOE de 20 de julio de 2012). 

Adjudicació: Resolución de 7 de noviembre de 2012 (BOE de 20 de diciembre de 2012)

Premi INAP 2011 per a tesis doctorals

Convocatòria: Resolución de 4 de julio de 2011 (BOE de 12 de julio de 2011).

Adjudicació: Resolución de 30 de noviembre de 2011 (BOE de 15 de diciembre de 2011).