Convocatoria :

Ordre HFP/1330/2022, de 29 de desembre, per la qual es convoca el procés selectiu en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala de Secretaria-Intervenció, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Nota informativa. Publicat el 30/12/2022.

Cronograma. Publicat el 30/12/2022.

Nota informativa. Publicat el 30/12/2022

Ordre HFP/27/2023, de 13 de gener, per la qual es corregeixen errors en l'Ordre HFP/1330/2022, de 29 de desembre, per la qual es convoca el procés selectiu en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala de Secretaria-Intervenció, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Preguntes freqüents. Publicat el 17/01/2023.

Model d'Annex IV. Publicat el 17/01/2023.

Ordre HFP/243/2023, de 8 de març, per la qual s'amplia el termini per a l'aprovació de la relació de persones admeses i excloses del procés selectiu en el marc d'estabilització de l'ocupació temporal a la subescala de Secretaria-Intervenció, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocat per Ordre HFP/1330/2022, de 29 de desembre.

Ordre HFP/362/2023, de 5 d'abril, per la qual s'aprova la relació provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala de Secretaria-Intervenció, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocat per Ordre HFP/1330/2022, de 29 de desembre.

Llistat provisional d'admesos. Publicat el 14/04/2023.

Instruccions per a l'esmena de sol·licituds. Publicat el 18/04/2023.

Ordre HFP/584/2023, de 8 de juny, per la qual es designa el Tribunal qualificador del procés selectiu, en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala de Secretaria-Intervenció, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocat per Ordre HFP/1330/2022, de 29 de desembre.

Ordre HFP/794/2023, de 12 de juliol, per la qual es modifica la composició del Tribunal qualificador del procés selectiu, en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala de Secretaria-Intervenció, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP/1330/2022, de 29 de desembre.

Ordre HFP/966/2023, de 3 d'agost, per la qual es modifica la composició del Tribunal qualificador del procés selectiu, en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala de Secretaria-Intervenció, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocat per Ordre HFP/1330/2022, de 29 de desembre.

Ordre HFP/1074/2023, de 25 de setembre, per la qual es corregeixen errors i es modifica la composició del Tribunal qualificador del procés selectiu, en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala de Secretaria-Intervenció, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocat per Ordre HFP/1330/2022, de 29 de desembre.

Ordre HFP/614/2023, de 13 de juny, per la qual s'aprova la relació definitiva de persones admeses i excloses i s'anuncia data, hora i lloc de celebració de l'exercici del procés selectiu en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala de Secretaria-Intervenció, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocat per Ordre HFP/1330/2022, de 29 de desembre.

Llistat definitiu d'admesos (Annex I). Publicat el 15/06/2023.

Exercicio Único:

Distribución de Opositores por aulas. Publicado o 15/06/2023:

-Distribución de opositores por aulas. Facultade de Filosofía. UAM. Publicado o 15/06/2023.

-Distribución de opositores por aulas. INAP. Publicado o 15/06/2023.

Relació de normes per a la realització de l'exercici. Publicat el 20-06-2023.

Nota informativa sobre textos legals. Publicat el 20-06-2023.

Plans u accessis a kes facultats

  1. CIENCIAS
  2. FILOSOFÍA
  3. PROFESORADO

Data, hora i lloc de celebració de l'acte públic d'obertura. Publicat el 13/03/2023.