Premios a teses de doutoramento

O Estatuto do Instituto Nacional de  Administración Pública aprobado polo Real decreto 464/2011, do 1 de abril, recolle entre os seus fins esenciais a promoción e realización de estudos, publicacións e investigacións en materias relacionadas coa Administración pública. Así mesmo, explicita como unha das funcións encomendadas ao INAP, a realización de estudos e investigacións multidisciplinares sobre as institucións do Estado, as administracións públicas e a función pública, con especial atención ás materias relacionadas coa Administración local.

Neste apartado poderase consultar toda a información que debe ir publicada no taboleiro de anuncios sobre os premios a teses de doutoramento convocados polo INAP. Engadiuse a ligazón á convocatoria como axuda complementaria. A información completa pódese consultar na web do INAP, no apartado de Premios.

Segundo a convocatoria, as teses premiadas poderán ser obxecto de publicación polo INAP. A actividade editorial do Instituto Nacional de Administración Pública está recoñecida por Scholarly Publishers Indicators in Humanities and Social Sciences (SPI) nas disciplinas de Ciencias Políticas e Dereito. O listado SPI é aceptado como listado de referencia pola Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA), pola Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora CNEAI e pola ANEP (Axencia Nacional de Avaliación e Prospectiva).

Premios para teses de doutoramnento

Premio INAP 2016 y 2017 para teses de doutoramento

Convocatoria: Resolución de 20 de junio de 2017 (Extracto BOE de 24 de junio). Plazo de presentación de solicitudes hasta el 14 de agosto inclusive.

Edición de 2016 para tesis defendidas entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016. 

Edición de 2017 para tesis defendidas entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de julio de 2017. 

Convocatoria en la BDNS. Anexo I (solicitud).

Resolución de 28 de septiembre por la que se nombran miembros del Jurado que ha de valorar el Premio INAP 2016 y 2017 para tesis doctorales. 

Resolución de 12 de diciembre de 2017 por la que se adjudica el Premio INAP 2016 y 2017 para tesis doctorales.


 

Premio INAP 2015 para teses de doutoramento

Convocatoria: Resolución de 23 de abril de 2015 (BOE de 5 de mayo de 2015). 

Adxudicación: Resolución de 2 de noviembre de 2015 (BOE de 11 de noviembre de 2015).

Premio INAP 2014 para teses de doutoramento

Convocatoria: Resolución de 23 de abril de 2014 (BOE de 5 de mayo de 2014). 

Adxudicación: Resolución de 5 de noviembre de 2014 (BOE de 20 de noviembre de 2014)

Premio INAP 2013 para teses de doutoramento

Convocatoria: Resolución de 26 de marzo de 2013 (BOE de 6 de mayo de 2013). 

Adxudicación: Resolución de 8 de enero de 2014 (BOE de 17 de enero de 2014).

Premio INAP 2012 para teses de doutoramento

Convocatoria: Resolución de 2 de julio de 2012 (BOE de 20 de julio de 2012). 

Adxudicación: Resolución de 7 de noviembre de 2012 (BOE de 20 de diciembre de 2012)

Premios INAP 2011 para teses de doutoramento

Convocatoria: Resolución de 4 de julio de 2011 (BOE de 12 de julio de 2011).

Adxudicación: Resolución de 30 de noviembre de 2011 (BOE de 15 de diciembre de 2011)