Convocatoria :

 

Orde HFP/1330/2022, do 29 de decembro, pola que se convoca o proceso selectivo no marco da estabilización do emprego temporal, á subescala de Secretaría-Intervención, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa. Publicada o 30/12/2022.

Cronograma. Publicado o 30/12/2022.

Nota informativa. Publicada o 30/12/2022.

Orde HFP/27/2023, do 13 de xaneiro, pola que se corrixen erros na Orde HFP/1330/2022, do 29 de decembro, pola que se convoca o proceso selectivo no marco da estabilización do emprego temporal, á subescala de Secretaría-Intervención, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Preguntas frecuentes. Publicado o 17/01/2023.

Modelo de Anexo IV. Publicado o 17/01/2023.

Orde HFP/243/2023, do 8 de marzo, pola que se amplía o prazo para a aprobación da relación de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo no marco de estabilización do emprego temporal á subescala de Secretaría-Intervención, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orde HFP/1330/2022, do 29 de decembro.

Orde HFP/362/2023, do 5 de abril, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo no marco da estabilización do emprego temporal, á subescala de Secretaría-Intervención, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orde HFP/1330/2022, do 29 de decembro.

Listaxe provisional de admitidos. Publicado o 14/04/2023.

Instrucións para a corrección de solicitudes. Publicado o 18/04/2023

Orde HFP/584/2023, do 8 de xuño, pola que se designa o Tribunal cualificador do proceso selectivo, no marco da estabilización do emprego temporal, á subescala de Secretaría-Intervención, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orde HFP/1330/2022, do 29 de decembro.

Orde HFP/794/2023, do 12 de xullo, pola que se modifica a composición do Tribunal cualificador do proceso selectivo, no marco da estabilización do emprego temporal, á subescala de Secretaría-Intervención, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1330/2022, do 29 de decembro.

Orde HFP/966/2023, do 3 de agosto, pola que se modifica a composición do Tribunal cualificador do proceso selectivo, no marco da estabilización do emprego temporal, á subescala de Secretaría-Intervención, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orde HFP/1330/2022, do 29 de decembro.

Orde HFP/1074/2023, do 25 de setembro, pola que se corrixen erros e modifícase a composición do Tribunal cualificador do proceso selectivo, no marco da estabilización do emprego temporal, á subescala de Secretaría-Intervención, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orde HFP/1330/2022, do 29 de decembro.

Orde HFP/614/2023, do 13 de xuño, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e anúnciase data, hora e lugar de celebración do exercicio do proceso selectivo no marco da estabilización do emprego temporal, á subescala de Secretaría-Intervención, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orde HFP/1330/2022, do 29 de decembro.

Listaxe definitiva de admitidos (Anexo I). Publicado o 15/06/2023.

Exercicio Único:

Distribución de Opositores por aulas. Publicado o 15/06/2023:

-Distribución de opositores por aulas. Facultade de Filosofía. UAM. Publicado o 15/06/2023.

 -Distribución de opositores por aulas. INAP. Publicado o 15/06/2023.

Relación de normas para a realización do exercicio. Publicado o 20-06-2023.

Nota informativa sobre textos legais. Publicado o 20-06-2023.

Planos e accesos ás facultades:

  1. CIENCIAS
  2. FILOSOFÍA
  3. PROFESORADO