Convocatoria :

 

Orde HFP/1330/2022, do 29 de decembro, pola que se convoca o proceso selectivo no marco da estabilización do emprego temporal, á subescala de Secretaría-Intervención, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa. Publicada o 30/12/2022.

Cronograma. Publicado o 30/12/2022.

Nota informativa. Publicada o 30/12/2022.

Orde HFP/27/2023, do 13 de xaneiro, pola que se corrixen erros na Orde HFP/1330/2022, do 29 de decembro, pola que se convoca o proceso selectivo no marco da estabilización do emprego temporal, á subescala de Secretaría-Intervención, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Preguntas frecuentes. Publicado o 17/01/2023.

Modelo de Anexo IV. Publicado o 17/01/2023.

Orde HFP/243/2023, do 8 de marzo, pola que se amplía o prazo para a aprobación da relación de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo no marco de estabilización do emprego temporal á subescala de Secretaría-Intervención, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orde HFP/1330/2022, do 29 de decembro.

Orde HFP/362/2023, do 5 de abril, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo no marco da estabilización do emprego temporal, á subescala de Secretaría-Intervención, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orde HFP/1330/2022, do 29 de decembro.

Listaxe provisional de admitidos. Publicado o 14/04/2023.

Instrucións para a corrección de solicitudes. Publicado o 18/04/2023