Convocatoria :

Ordre HFP/1328/2022, de 23 de desembre, per la qual es convoca el procés selectiu en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala de Secretaria, categoria d'Entrada, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Nota informativa. Publicat el 30/12/2022.

Cronograma. Publicat el 30/12/2022.

Nota informativa. Publicat el 30/12/2022

Ordre HFP/28/2023, de 13 de gener, per la qual es corregeixen errors en l'Ordre HFP/1328/2022, de 23 de desembre, per la qual es convoca el procés selectiu en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala de Secretaria, categoria d'Entrada, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Preguntes freqüents. Publicat el 17/01/2023.

Model d'Annex IV. Publicat el 17/01/2023.

Ordre HFP/245/2023, de 8 de març, per la qual s'amplia el termini per a l'aprovació de la relació de persones admeses i excloses del procés selectiu en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala de Secretaria, categoria d'Entrada, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocat per Ordre HFP/1328/2022, de 23 de desembre.

Ordre HFP/363/2023, de 5 d'abril, per la qual s'aprova la relació provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu en el marc de l'estabilització d'ocupació temporal, a la subescala de Secretaria, categoria d'Entrada, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocat per Ordre HFP/1328/2022, de 23 de desembre.

Llistat provisional d'admesos. Publicat el 14/04/2023.

Instruccions per a l'esmena de sol·licituds. Publicat el 18/04/2023.

Ordre HFP/585/2023, de 8 de juny, per la qual es designa el Tribunal qualificador del procés selectiu, en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala de Secretaria, categoria d'Entrada, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, Ordre HFP/1328/2022, de 23 de desembre.

Ordre HFP/615/2023, de 13 de juny, per la qual s'aprova la relació definitiva de persones admeses i excloses i s'anuncia data, hora i lloc de celebració de l'exercici del procés selectiu en el marc de l'estabilització d'ocupació temporal, a la subescala de Secretaria, categoria d'Entrada, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocat per Ordre HFP/1328/2022, de 23 de desembre.

Llistat definitiu d'admesos (Annex I). Publicat el 15/06/2023.

Ordre HFP/636/2023, de 19 de juny, per la qual es modifica la composició del Tribunal qualificador del procés selectiu, en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala de Secretaria, categoria d'entrada, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocat per Ordre HFP/1328/2022, de 23 de desembre.

Ordre HFP/658/2023, de 21 de juny, per la qual es modifica la composició del Tribunal qualificador del procés selectiu, en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala de Secretaria, categoria d'entrada, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP/1328/2022, de 23 de desembre.

Exercici Únic:

Distribució d'Opositors per aules. Publicat el 15/06/2023:

-Distribució d'opositors per aules. Facultade de Formació de Professorat i Educació. UAM. Publicat o 15/06/2023.

-Distribució d'opositors per aules. INAP. Publicat el 15/06/2023.

Relació de normes per a la realització de l'exercici. Publicat el 20-06-2023.

Nota informativa sobre textos legals. Publicat el 20-06-2023.

Plans u accessis a kes facultats

  1. CIENCIAS
  2. FILOSOFÍA
  3. PROFESORADO

Data, hora i lloc de celebració de l'acte públic d'obertura. Publicat el 13/02/2023.

Llistat de qualificacions. Publicat el 27/03/2024.