Tauler d'anuncis per a promotors de formació en AA. PP. (administracions públiques)

2016 - Publicació d'acords de les comissions de formació: Aprobació i Valoració de plans

Acord plans unitaris i interdepartamentals en l'àmbit de l'Administració de l'Estat: Aprobació i Valoració de plans.

Data de publicació de l'Acord: 18 de juliol de 2016.

Acord plans interadministratius en l'àmbit de l'Administració de l'Estat: Aprobació i Valoració de plans.

Data de publicació de l'Acord: 18 de juliol de 2016.

2015 - Resolucions de concessió d'ajudes de formació per a l'ocupació

Resolució de concessió Plans unitaris i interdepartamentals en l'àmbit de l'Administració de l'Estat.

Data de publicació: 11 de setembre de 2015.

Resolució de concessió Plans interadministratius en l'àmbit de l'Administració de l'Estat

Data de publicació: 11 de setembre de 2015.

Resolució de concessió Plans interadministratius organitzacions sindicals.;

Data de publicació: 11 de setembre de 2015.

Acuerdo, de 13 de julio de 2015, del Director del INAP de ampliación de plazo de resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación, aprobada por Resolución del INAP de 14 de enero de 2015.

Data de publicació de l'Acord: 13 de juliol de 2015.

2015 - Publicació d'acords de les comissions de formació: Aprobació i Valoració de plans

Acord plans unitaris i interdepartamentals en l'àmbit de l'Administració de l'Estat: Aprobació i Valoració de plans..

Data de publicació de l'Acord: 18 de març de 2015.

Acord plans interadministratius en l'àmbit de l'Administració de l'Estat: Aprobació i Valoració de plans..

Data de publicació de l'Acord: 18 de març de 2015.

Acord plans interadministratius en l'àmbit de les organitzacions sindicals: Aprobació i Valoració de plans..

Data de publicació de l'Acord: 18 de març de 2015.

2014 - Resolucions de concessió d'ajudes de formació per a l'ocupació

Resolució de concessió Plans interadministratius organitzacions sindicals 2a.

Data de publicació: 4 de juny de 2014.

Resolució de concessió plans unitaris i interdepartamentals de l'Administració de l'Estat

Data de publicació: 26 de maig de 2014.

Resolució de concessió plans interadministratius de l'Administració de l'Estat

Data de publicació: 26 de maig de 2014.

Resolució de concessió Plans interadministratius organitzacions sindicals 1a.

Data de publicació: 12 de maig de 2014.

2014 - Publicació d'acords de les comissions de formació: Aprobació i Valoració de plans

Acord plans unitaris i interdepartamentals en l'àmbit de l'Administració de l'Estat: Aprobació i Valoració de plans.

Data de publicació de l'Acord: 15 d'abril de 2014.

Acord plans interadministratius en l'àmbit de l'Administració de l'Estat: Aprobació i Valoració de plans.

Data de publicació de l'Acord: 15 d'abril de 2014.

Acord plans interadministratius en l'àmbit de les organitzacions sindicals: Aprobació i Valoració de plans.

Data de publicació de l'Acord: 15 d'abril de 2014.

2013 - Resolucions de concessió d'ajudes de formació per a l'ocupació

Resolució de concessió Plans unitaris i agrupats en l'àmbit de l'Administració local

Data de publicació: 11 de juny de 2013.

Resolució de concessió Plans interadministratius en l'àmbit de l'Administració local

Data de publicació: 11 de juny de 2013.

Resolució de concessió Plans unitaris i interdepartamentals en l'àmbit de l'Administració de l'Estat

Data de publicació: 27 de maig de 2013.

Resolució de concessió Plans interadministratius en l'àmbit de l'Administració de l'Estat

Data de publicació: 27 de maig de 2013.

Resolució de concessió Plans interadministratius organitzacions sindicals.

Data de publicació: 12 d'abril de 2013. Certificat de publicació. 

2013 - Publicació d'acords de les comissions de formació

Acord plans unitaris i agrupats en l'àmbit de l'Administració local

Data de publicació de l'Acord: 24 d'abril de 2013.

Acord plans interadministratius en l'àmbit de l'Administració local

Data de publicació de l'Acord: 24 d'abril de 2013.

Acords exclusió plans en l'àmbit de l'Administració local

Data de publicació de l'Acord: 26 d'abril de 2013.

Acord plans unitaris i interdepartamentals en l'àmbit de l'Administració de l'Estat

Data de publicació de l'Acord: 2 d'abril de 2013. Certificat de publicació.

Acord plans interadministratius en l'àmbit de l'Administració de l'Estat

Data de publicació de l'Acord: 2 d'abril de 2013. Certificat de publicació

Acord plans interadministratius en l'àmbit de les organitzacions sindicals

Data de publicació de l'Acord: 21 de març de 2013. Certificat de publicació.

2012 - Resolucions de concessió d'ajudes de formació per a l'ocupació

Resolució de concessió plans Administració local (2a)

Data de publicació 26 de novembre de 2012.

Resolució de concessió plans unitaris i interdepartamentals de l'Administració de l'Estat

Data de publicació 21 de setembre de 2012. Document amb signatura acreditativa de la publicació

Resolució de concessió plans interadministratius de l'Administració de l'Estat

Data de publicació 21 de setembre de 2012. Document amb signatura acreditativa de la publicació

Resolució de concessió plans interadministratius federacions de municipis

Data de publicació: 26 de juliol de 2012. Documento amb signatura acreditativa de la publicació

Correcció d'errors de concessió plans unitaris i agrupats Administració local

Data de publicació: 31 de juliol de 2012.

Resolució de concessió plans unitaris i agrupats Administració local

Data de publicació: 23 de juliol de 2012. Document amb signatura acreditativa de la publicació

Resolució de concessió plans interadministratius organitzacions sindicals

Data de publicació: 23 de juliol de 2012. Document amb signatura acreditativa de la publicació

2012 - Publicació d'acords de les comissions de formació

Acord plans unitaris i interdepartamentals en l'àmbit de l'Administració de l'Estat

Data de publicació de l'Acord: 21 de juny de 2012. Document amb signatura acreditativa de la publicació

Acord plans interadministratius en l'àmbit de l'Administració de l'Estat

Data de publicació de l'Acord: 21 de juny de 2012. Document amb signatura acreditativa de la publicació

Acord plans interadministratius en l'àmbit de les organitzacions sindicals

Data de publicació de l'Acord: 21 de juny de 2012. Document amb signatura acreditativa de la publicació

Correcció error Acord plans unitaris i agrupats en l'àmbit de l'Administració local

Data de publicació de l'Acord: 21 de juny de 2012. Documento amb signatura acreditativa de la publicació

Acord plans unitaris i agrupats en l'àmbit de l'Administració local

Data de publicació de l'Acord: 21 de juny de 2012. Document amb signatura acreditativa de la publicació

Acord plans interadministratius en l'àmbit de l'Administració local

Data de publicació de l'Acord: 21 de juny de 2012. Document amb signatura acreditativa de la publicació 

2011 - Resolucions de concessió d'ajudes de formació per a l'ocupació

Resolució de concessió plans Administració local (2a)

Data de publicació 24 d'octubre de 2011. Certificat de data.

Resolució de concessió Pla unitari de l'INE

Data de publicació 19 de juliol de 2011. Certificat de data 

Resolució de concessió plans unitaris i interdepartamentals de l'Administració de l'Estat 

Data de publicació 18 de maig de 2011. Certificat de data

Resolució de concessió plans interadministratius de l'Administració de l'Estat

Data de publicació 18 de maig de 2011. Certificat de data

Resolució de concessió plans unitaris i agrupats Administració local

Data de publicació 18 de maig de 2011. Certificat de data

Resolució de concessió plans interadministratius organitzacions sindicals

Data de publicació: 11 de maig de 2011.. Certificat de data

Resolució de concessió plans interadministratius federacions de municipis

Data de publicació: 11 de maig de 2011. Certificat de data 

2011 - Publicació d'acords de les comissions de formació

Acord Pla interadministratiu FEMP - Fons de reserva

Data de publicació de l'Acord: 3 d'octubre de 2011. Certificat de data

Acord plans unitaris i agrupats en l'àmbit de l'Administració local - Fons de reserva

Data de publicació de l'Acord: 3 d'octubre de 2011. Certificat de data

Acord Pla unitari INE

Data de publicació de l'Acord: 16 de juny de 2011. Certificat de data

Acord plans unitaris i interdepartamentals en l'àmbit de l'Administració de l'Estat

Data de publicació de l'Acord: 5 d'abril de 2011. Certificat de data

Acord plans interadministratius en l'àmbit de l'Administració de l'Estat

Data de publicació de l'Acord: 5 d'abril de 2011. Certificat de data

Acord plans interadministratius en l'àmbit de les organitzacions sindicals

Data de publicació de l'Acord: 5 d'abril de 2011. Certificat de data

Acord plans unitaris i agrupats en l'àmbit de l'Administració local

Data de publicació de l'Acord: 5 d'abril de 2011. Certificat de data

Acord plans interadministratius en l'àmbit de l'Administració local

Data de publicació de l'Acord: 5 d'abril de 2011. Certificat de data