Convocatoria :

Orde HFP/1328/2022, do 23 de decembro, pola que se convoca o proceso selectivo no marco da estabilización do emprego temporal, á subescala de Secretaría, categoría de Entrada, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 

Nota informativa. Publicada o 30/12/2022.

Cronograma. Publicado o 30/12/2022.

Nota informativa. Publicada o 30/12/2022.

Orde HFP/28/2023, do 13 de xaneiro, pola que se corrixen erros na Orde HFP/1328/2022, do 23 de decembro, pola que se convoca o proceso selectivo no marco da estabilización do emprego temporal, á subescala de Secretaría, categoría de Entrada, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Preguntas frecuentes. Publicado o 17/01/2023.

Modelo de Anexo IV. Publicado o 17/01/2023.

Orde HFP/245/2023, do 8 de marzo, pola que se amplía o prazo para a aprobación da relación de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo no marco da estabilización do emprego temporal, á subescala de Secretaría, categoría de Entrada, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orde HFP/1328/2022, do 23 de decembro.

Orde HFP/363/2023, do 5 de abril, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo no marco da estabilización de emprego temporal, á subescala de Secretaría, categoría de Entrada, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orde HFP/1328/2022, do 23 de decembro.

Listaxe provisional de admitidos. Publicado o 14/04/2023.

Instrucións para a corrección de solicitudes. Publicado o 18/04/2023.

Orde HFP/585/2023, do 8 de xuño, pola que se designa o Tribunal cualificador do proceso selectivo, no marco da estabilización do emprego temporal, á subescala de Secretaría, categoría de Entrada, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, Orde HFP/1328/2022, do 23 de decembro.

Orde HFP/615/2023, do 13 de xuño, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e anúnciase data, hora e lugar de celebración do exercicio do proceso selectivo no marco da estabilización de emprego temporal, á subescala de Secretaría, categoría de Entrada, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orde HFP/1328/2022, do 23 de decembro.

Listaxe definitiva de admitidos (Anexo I). Publicado o 15/06/2023.

Orde HFP/636/2023, do 19 de xuño, pola que se modifica a composición do Tribunal cualificador do proceso selectivo, no marco da estabilización do emprego temporal, á subescala de Secretaría, categoría de entrada, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orde HFP/1328/2022, do 23 de decembro.

Orde HFP/658/2023, do 21 de xuño, pola que se modifica a composición do Tribunal cualificador do proceso selectivo, no marco da estabilización do emprego temporal, á subescala de Secretaría, categoría de entrada, para o acceso á Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1328/2022, do 23 de decembro.

Exercicio Único:

Distribución de Opositores por aulas. Publicado o 15/06/2023:

-Distribución de opositores por aulas. Facultade de Formación de Profesorado e Educación. UAM. Publicado ou 15/06/2023.

 -Distribución de opositores por aulas. INAP. Publicado o 15/06/2023.

Relación de normas para a realización do exercicio. Publicado o 20-06-2023.

Nota informativa sobre textos legais. Publicado o 20-06-2023.

Planos e accesos ás facultades:

  1. CIENCIAS
  2. FILOSOFÍA
  3. PROFESORADO

Data, hora e lugar de celebración do acto público de apertura. Publicado o 13/02/2024.

Listaxe de cualificaciónsPublicado o 27/03/2024.

Anexos I e II.- Acta Valoración provisional de méritos da fase de concurso do sistema de concurso-oposición. Publicado o 27/05/2024.

Nota informativa sobre a presentación de alegacións e correccións ás listas provisionais de baremación de méritos da fase de concurso do sistema de concurso-oposición. Publicado o 27/05/2024.