Tablón de anuncios para promotores de formación en AA.PP.

2016 - Publicación de acordos das comisións de formación: Aprobación e avaliación de plans.

Acordo Plans unitarios e interdepartamentais no ámbito da Administración do Estado: Aprobación e avaliación de plans.

Data de publicación do Acordo: 18 de xulio de 2016.

Acordo Plans interadministrativos no ámbito da Administración do Estado: Aprobación y Valoración de planes.

Data de publicación do Acordo: 18 de xulio de 2016.

2015- Resolucións de concesión de axudas de Formación para o Emprego.

Resolución de concesión Plans unitarios e interdepartamentais da Administración do Estado.

Data de publicación: 11 de setembro de 2015.

Resolución de concesión Plans interadministrativos da Administración do Estado

Data de publicación: 11 de setembro de 2015.

Resolución de concesión Plans interadministrativos organizacións sindicais..  

Data de publicación: 11 de setembro de 2015.

Acuerdo, de 13 de julio de 2015, del Director del INAP de ampliación de plazo de resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación, aprobada por Resolución del INAP de 14 de enero de 2015.

Data de publicación do Acordo: 13 de xulio de 2015.

2015 - Publicación de acordos das comisións de formación: Aprobación e avaliación de plans.

Acordo Plans unitarios e interdepartamentais no ámbito da Administración do Estado: Aprobación e avaliación de plans..

Data de publicación do Acordo: 18 de marzo de 2015.

Acordo Plans interadministrativos no ámbito da Administración do Estado: Aprobación y Valoración de planes..

Data de publicación do Acordo: 18 de marzo de 2015.

Acordo Plans interadministrativos no ámbito das organizacións sindicais: Aprobación e avaliación de plans..

Data de publicación do Acordo: 18 de marzo de 2015.

2014 - Resolucións de concesión de axudas de Formación para o Emprego

Resolución de concesión Plans interadministrativos organizacións sindicais 2ª.

Data de publicación do Acordo: 4 de xuño de 2014.

Resolución de concesión Plans unitarios e interdepartamentais da Administración do Estado

Data de publicación do Acordo: 26 de maio de 2014.

Resolución de concesión Plans interadministrativos da Administración do Estado

Data de publicación do Acordo: 26 de maio de 2014.

Resolución de concesión Plans interadministrativos organizacións sindicais 1ª.

Data de publicación do Acordo: 12 de maio de 2014.

2014 - Publicación de acordos das comisións de formación: Aprobación e avaliación de plans

Acordo Plans unitarios e interdepartamentais no ámbito da Administración do Estado: Aprobación e avaliación de plans.

Data de publicación do Acordo: 15 de abril de 2014.

Acordo Plans interadministrativos no ámbito da Administración do Estado: Aprobación y Valoración de planes.

Data de publicación do Acordo: 15 de abril de 2014. 

Acordo Plans interadministrativos no ámbito das organizacións sindicais: Aprobación e avaliación de plans.

Data de publicación do Acordo: 15 de abril de 2014.

2013 - Resolucións de concesión de axudas de Formación para o Emprego

Resolución de concesión Plans unitarios e agrupados no ámbito da Administración local

Data de publicación do Acordo: 11 de xuño de 2013.

Resolución de concesión Plans interadministrativos no ámbito da Administración local

Data de publicación do Acordo: 11 de xuño de 2013.

Resolución de concesión Plans unitarios e interdepartamentais no ámbito da Administración do Estado

Data de publicación do Acordo: 27 de maio de 2013.

Resolución de concesión Plans interadministrativos no ámbito da Administración do Estado

Data de publicación do Acordo: 27 de maio de 2013.

Resolución de concesión Plans interadministrativos organizacións sindicais.

Data de publicación do Acordo: 12 de abril de 2013. Certificado de publicación.

2013 - Publicación de acordos das comisións de formación

Acordo Plans unitarios e agrupados no ámbito da Administración local

Data de publicación do Acordo: 24 de abril de 2013.

Acordo Plans interadministrativos no ámbito da Administración local

Data de publicación do Acordo: 24 de abril de 2013.

Acordos exclusión Plans no ámbito da Administración local

Data de publicación do Acordo: 26 de abril de 2013.

Acordo Plans unitarios e interdepartamentais no ámbito da Administración do Estado

Data de publicación do Acordo: 2 de abril de 2013. Certificado de publicación.

Acordo Plans interadministrativos no ámbito da Administración do Estado

Data de publicación do Acordo: 2 de abril de 2013. Certificado de publicación.

Acordo Plans interadministrativos no ámbito das organizacións sindicais

Data de publicación do Acordo: 21 de marzo de 2013. Certificado de publicación

 

2012 - Resolucións de concesión de axudas de Formación para o Emprego

Resolución de concesión Plans Administración local (2ª)

Data de publicación 26 de novembro de 2012.

Resolución de concesión Plans unitarios e interdepartamentais da Administración do Estado

Data de publicación 21 de setembro de 2012. Documento con sinatura acreditativa da publicación

Resolución de concesión Plans interadministrativos da Administración do Estado

Data de publicación 21 de setembro de 2012. Documento con sinatura acreditativa da publicación

Resolución de concesión Plans interadministrativos federacións de municipios

Data de publicación: 26 de xullo de 2012. Documento con sinatura acreditativa da publicación

Corrección de erros de concesión Plans unitarios e agrupados Administración local

Data de publicación: 31 de xullo de 2012.

Resolución de concesión Plans unitarios e agrupados Administración local

Data de publicación: 23 de xullo de 2012. Documento con sinatura acreditativa da publicación

Resolución de concesión Plans interadministrativos organizacións sindicais

Data de publicación: 23 de xullo de 2012. Documento con sinatura acreditativa da publicación

2012 - Publicación de acordos das comisións de formación

Acordo Plans unitarios e interdepartamentais no ámbito da Administración do Estado

Data de publicación do Acordo: 21 de xuño de 2012. Documento con sinatura acreditativa da publicación

Acordo Plans interadministrativos no ámbito da Administración do Estado

Data de publicación do Acordo: 21 de xuño de 2012. Documento con sinatura acreditativa da publicación

Acordo Plans interadministrativos no ámbito das organizacións sindicais

Data de publicación do Acordo: 21 de xuño de 2012. Documento con sinatura acreditativa da publicación

Corrección erro acordo Plans unitarios e agrupados no ámbito da Administración local

Data de publicación do Acordo: 21 de xuño de 2012. Documento con sinatura acreditativa da publicación

Acordo Plans unitarios e agrupados no ámbito da Administración local

Data de publicación do Acordo: 21 de xuño de 2012.Documento con sinatura acreditativa da publicación

Acordo Plans interadministrativos no ámbito da Administración local

Data de publicación do Acordo: 21 de xuño de 2012. Documento con sinatura acreditativa da publicación

 

2011 - Resolucións de concesión de axudas de Formación para o Emprego

Resolución de concesión Plans Administración local (2ª)

Data de publicación 24 de outubro de 2011. Certificado de data

Resolución de concesión Plan unitario do INE

Data de publicación 19 de xullo de 2011. Certificado de data

Resolución de concesión Plans unitarios e interdepartamentais da Administración do Estado

Data de publicación 18 de maio de 2011. Certificado de data

Resolución de concesión Plans interadministrativos da Administración do Estado

Data de publicación 18 de maio de 2011. Certificado de data

Resolución de concesión Plans unitarios e agrupados Administración local

Data de publicación 18 de maio de 2011. Certificado de data

Resolución de concesión Plans interadministrativos organizacións sindicais

Data de publicación: 11 de maio de 2011. Certificado de data

Resolución de concesión Plans interadministrativos federacións de municipios

Data de publicación: 11 de maio de 2011. Certificado de data

2011 - Publicación de acordos das comisións de formación

Acordo Plan interadministrativo FEMP - Fondos de reserva

Data de publicación do Acordo: 3 de outubro de 2011. Certificado de data

Acordo Plans unitarios e agrupados no ámbito da Administración local - Fondos de reserva

Data de publicación do Acordo: 3 de outubro de 2011. Certificado de data

Acordo Plan unitario INE

Data de publicación do Acordo: 16 de xuño de 2011. Certificado de data

Acordo Plans unitarios e interdepartamentais no ámbito da Administración do Estado

Data de publicación do Acordo: 5 de abril de 2011. Certificado de data

Acordo Plans interadministrativos no ámbito da Administración do Estado

Data de publicación do Acordo: 5 de abril de 2011. Certificado de data

Acordo Plans interadministrativos no ámbito das organizacións sindicais

Data de publicación do Acordo: 5 de abril de 2011. Certificado de data

Acordo Plans unitarios e agrupados no aacute;mbito da Administración local

Data de publicación do Acordo: 5 de abril de 2011. Certificado de data

Acordo Plans interadministrativos no ámbito da Administración local

Data de publicación do Acordo: 5 de abril de 2011. Certificado de data